Avís Legal

De conformitat amb el establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consento la inclusió de les meves dades en un fitxer del que es titular TRANSERVETO, S.L., i que els mateixos siguin utilitzats per a finalitats comercials. Així mateix, declaro estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podré exercitar en el domicili de TRANSERVETO, S.L. al Polígon “ EL SEGRE”, PARCEL·LA número 704, 25191 LLEIDA; o bé remetent un missatge a la direcció de correu electrònic lopd@transerveto.com.